PRAVIDLA SOUTĚŽE

Vydal Miss Press  |   Publikováno 3. 07 2015


PRAVIDLA SOUTĚŽE

 

I. Preambule

1) Soutěž MISS CZECH PRESS (dále jen „soutěž“) je zábavný projekt oslovující širokou veřejnost formou komunikace přes printová a elektronická média s cílem najít krásné a inteligentní Finalistky. Soutěž krásy je pro dívky ve věku od 18 – 28 let. V soutěži nerozhodují pouze míry a fyzická krása jako u většiny soutěží krásy, ale také charakterové vlastnosti, osobnost a sympatie. Soutěž má zároveň charitativní podtext.

Tento nový projekt vytváří atraktivní komerční nabídky partnerům a firmám na základě intenzivní mediální prezentace, čímž je partnerům garantována vysoká zpětná vazba, posílení produktu a image společnosti.

Soutěž umožňuje různé varianty marketingových zviditelnění firem a výrobků, ať již při veřejných kolech, finále nebo při mediálních prezentacích v průběhu soutěže.

2) Vyhlašovatelem celostátní soutěže krásy je European Publishers  Associaction, o. s., Revoluční 1082/8, Nové Město 110 00 Praha 1 IČ: 22737626 (dále jen „vyhlašovatel“).

3) Pořadatelem soutěže je pak European Press Holding a. s. Táboritská ulice 880, 130 00 Praha 3, IČ: 28409329 (dále jen „pořadatel“).

4) Tato pravidla soutěže MISS CZECH PRESS (dále jen „pravidla“) se řídí právními předpisy České republiky.

 

II. Vyhlášení soutěže

1) Soutěž je oficiálně vyhlášena 13. října 2017, přičemž registrace Účastnic soutěže bude probíhat od 1. 10. 2017 do 6. 11. 2017 na internetových stránkách www.misspress.cz.

2) Podmínkou přijetí do soutěže je splnění všech bodů uvedených v čl. III těchto pravidel soutěže a rovněž vyplnění a odeslání registrace do soutěže na internetových stránkách www.misspress.cz. Dále pak účast na základním castingu soutěže, pokud bude Účastnice vybrána.

 

 

3) Soutěž bude probíhat ve třech kolech:

 • Základní kolo – Účastnice vyplní a odešlou elektronicky přihlášku/registraci, kterou naleznou na internetových stránkách soutěže www.misspress.cz V případě, že soutěžící bude schválena a postoupí do soutěže, nalezen své fotografie na oficiálních internetových stránkách soutěže.
 • Semifinálové kolo - casting, kde bude vybráno 10 Soutěžících (do finálového kola) + 2 Soutěžící (náhradnice);
 • Finále – představení Finalistek široké veřejnosti, výběr a vyhlášení MISS (hlavní kategorie), 1. VICEMISS (hlavní kategorie) a 2. VICEMISS (hlavní kategorie), MISS SYMPATIE (vedlejší kategorie) – hlasování prostřednictvím facebookových stránek soutěže pomocí tzv. like, přičemž rozhoduje počet like.

 

III. PODMÍNKY PRO ÚČAST V SOUTĚŽI

1) Účastnit soutěže se může pouze osoba ženského pohlaví splňující tyto níže uvedené podmínky:

 • Datum narození od 1. prosince 1988 do 1. listopadu 1999 (včetně)
 • Minimální výška 168 cm
 • Rodinný stav – svobodná, bezdětná
 • Občanství nerozhoduje
 • Plynule mluvící českým jazykem (mluvený i písemný projev)
 • Podpis souhlasu s těmito pravidly
 • Bezúhonnost - (nemající záznam ve výpise z rejstříku trestů), a absolutní neúčast v materiálech, ve kterých by osoba, jméno, podobizna nebo jiný obrazový, zvukový nebo obdobný záznam mohl být dán do souvislosti s výrobou erotických, pornografických materiálů, provozováním prostituce nebo jinou činností, která je v rozporu s platnými právními předpisy nebo pravidly slušnosti.

O tom, zda Účastnice soutěže splňuje podmínky/pravidla soutěže rozhoduje výlučně vyhlašovatel soutěže a proti jeho rozhodnutí se nepřipouští odvolání.

 

IV. SOUTĚŽNÍ KOLA

1) Základní kolo soutěže:

 • se uskuteční formou registrace Účastnic na internetových stránkách soutěže www.misspress.cz
 • Účastnice vyplní a odešlou elektronicky přihlášku/registraci k níž připojí své fotografie
 • Z přihlášených Účastnic vybere odborná porota složená ze zástupců českých médií a partnerů soutěže 50 dívek, které postoupí a budou pozvány na casting.

2) Semifinálové kolo soutěže:

 • Vyhlášení seznamu Soutěžících, které se doslaly do semifinálového kola proběhne od 1. 11. 2017 do  6 .11.2017 prostřednictvím internetových stránek soutěže www.misspress.cz a sociálních sítí Miss Czech Press.
 • Casting se bude konat 10. 11. 2017 v Praze v prostorách KLUBU LÁVKA (divadelní prostory). O složení poroty rozhoduje pořadatel. Proti rozhodnutí poroty se nepřipouští odvolání. Porota předá své rozhodnutí na místě v den konání castingu. Casting proběhne před porotou formou představení/prezentace Soutěžící a rozhovoru s ní. Bude zde vybráno 10 Soutěžících (do finálového kola) + 2 Soutěžící (náhradnice).
 • Na casting si Soutěžící s sebou povinně přinese doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), vyplněnou přihlášku z internetových stránek soutěže a krátký životopis a book.
 • Postupující Finalistka obdrží dva stejnopisy Smlouva – MISS CZECH PRESS 2017 a PRAVIDLA SOUTĚŽE, tyto dokumenty musí Soutěžící osobně podepsat a předat pořadateli. Předání podepsaných dokumentů pořadateli je podmínkou další účasti v soutěži.
 • Postupující Finalistka je povinna doložit vyhlašovateli výpis z rejstříku trestů. Pokud tuto povinnost nesplní, bude ze soutěže vyřazena.

 

3) Finálové kolo soutěže:

 • Finalistky budou představeny veřejnosti na internetových stránkách soutěže a na sociálních sítích. Zde si budou moct čtenáři zvolit svou MISS SYMPATIE (vedlejší kategorie) – hlasování prostřednictvím facebookových stránek soutěže pomocí tzv. like, přičemž rozhoduje nejvyšší počet like.
 • Finále se uskuteční formou slavnostního galavečera dne 18. 11. 2017 v Praze v prostorách KLUBU LÁVKA (divadelní prostory). Pokud se Finalistka nebude moci z jakéhokoliv důvodu dostavit, bude z finálového večera vyřazena a její místo zaujme náhradnice, kterou vybere porota.
 • Generální zkouška finálového galavečera proběhne dne 17. 11. 2017 taktéž v prostorách KLUBU LÁVKA v Praze. Tato zkouška je povinná pro všechny Finalistky. Pokud se Finalistka nebude moci z jakéhokoliv důvodu dostavit, bude ze soutěže vyřazena a její místo zaujme náhradnice, kterou vybere porota.
 • Ve finále budou zvoleny:
 • MISS (hlavní kategorie), 1. VICEMISS (hlavní kategorie) a 2. VICEMISS (hlavní kategorie) – hlasování poroty, v případě shody hlasů rozhoduje o konečném umístění konkrétní Finalistky předseda poroty;
 • MISS SYMPATIE (vedlejší kategorie) – hlasování prostřednictvím facebookových stránek soutěže pomocí tzv. like, přičemž rozhoduje počet like. Hlasování bude ukončeno
  18. 11. 2017 ve 12:00 hodin. V případě shody počtu hlasů (like) rozhoduje o titulu MISS SYMPATIE konkrétní Finalistky předseda poroty.

  • V. CENY A DARY

1) Ceny, dary apod. budou zajištěny pro Soutěžící v závislosti na jejich celkovém umístění.

2) Finalistka bere v potaz, že získanou cenu, dar apod. nelze vyměnit za jinou a nelze za ni požadovat finanční náhradu či jinou kompenzaci. Pořadatel rovněž nenese zodpovědnost za kvalitu a stav cen, darů apod.

3) Ceny, dary apod. ze soutěže MCP nejsou právně vymahatelné.

4) Z cen, darů apod., které Finalistka získá ze soutěže, zaplatí Finalistka daň v souladu s právními předpisy České republiky, pokud tyto ceny a dary takové povinnosti podléhají.

5) Nedodržení pravidel soutěže může vést k diskvalifikaci Soutěžící a propadnutí jakýchkoli věcných či peněžních cen/darů.

 

VI. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

1) Soutěžící souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to pro účel Soutěže, a to na dobu nezbytně nutnou, nejdéle do písemného odvolání. Soutěžící dále vyjadřují souhlas s uvedením svého jména, příjmení a bydliště, popř. dalších nezbytných údajů, v rámci zveřejnění výsledku soutěže a jejího výherce.

2) Vyhlašovatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli zrušit či změnit pravidla.

3) Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této soutěže učinit konečné rozhodnutí.

 

V Praze, dne 13. 10. 2017

Čtěte více
Přihlašení / Registrace

nebo

Registrace
Zapomenuté heslo ?


Speciály
Šmuclerová

Šmuclerová

PhDr. Libuše Šmuclerová vede v současné době největší vydavatelství Ringier Axel Springer CZ. Po studiích pracovala v tehdejší Československé televizi. Po té přešla do TV Nova, kde působila ... čtěte hned

Tamara

Tamara

Tamara Kotvalová je majitelkou a jednatelkou společnosti Carollinum, která na českém trhu patří mezi přední hráče v oblasti prodeje luxusního zboží se zaměřením na hodinky, šperky, psací potřeby, ... čtěte hned

POZOR! Velký casting na celoroční spolupráci s časopisem PLAYBOY

POZOR! Velký casting na celoroční spolupráci s časopisem PLAYBOY

Na základě velmi úspěšné spolupráce v průběhu uplynulých měsíců získala agentura Fashion Models dlouhodobý kontrakt  s časopisem PLAYBOY ČR. čtěte hned

Založili jsme charitativní projekt Fashion Models Charity

Založili jsme charitativní projekt Fashion Models Charity

Vedení společnosti Fashion Models se rozhodlo založit charitativní projekt Fashion Models Charity. Od 10. května 2013 věnuje 5% z každé zakázky na dobročinné účely.  čtěte hned